Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

about_banner.jpg

TAUSTA

family.jpg

Kaksostyttöjen äitinä koin että heidän elämästään kertovien lastenkirjojen kirjoittaminen olisi suuri lahja tyttärilleni - kauniina muistona heidän lapsuudestaan. Nyt neljävuotiaina he pyytävät minua usein kertomaan tarinoita omasta lapsuudestani - millainen olin ja mitä tein kun olin itse heidän ikäisensä. Vaikka minulla onkin paljon ihania muistoja, en muista paljoakaan tuolta ajalta. Toivon näillä tarinoilla pystyväni hieman helpottamaan heidän tiedonjanoaan.

Uskon että kirjoittamani tarinat ja tekemäni sovellukset voivat auttaa muitakin lapsia oppimaan uusia asioita, ja saattavatpa he kokea jotkin kuvatuista tapahtumista tutuiksi jo omasta elämästäänkin.

Toivon että nautitte Nikin ja Jazminin tarinoista yhtä paljon kuin minäkin olen nauttinut niiden kirjoittamisesta!